fbpx


DA / EN

Om TAoT

Kunstens potentiale

I 2019 blev den selvejende institution The Art of Transformation (TAoT) stiftet for at skabe opmærksomhed om kunstens enorme potentiale i arbejdet med at hjælpe psykisk sårbare og traumeramte mennesker.

I dag er dette arbejde udvidet til også at omfatte workshops og skræddersyede forløb til erhvervsvirksomheder og til det nysgerrige og alment søgende menneske.

Grundlæggerne af TAoT er skuespiller og performer Lotte Arnsbjerg og den amerikanske musiker og komponist Carman Moore. De to mødte hinanden i New York i 2005 og har siden arbejdet sammen, bl.a. om forestillingen “Pigen under vandet”.

 

Vi henvender os til tre målgrupper

Lotte Arnsbjerg, stifter af TAoT

Lotte Arnsbjerg — skuespiller, sanger, performer og stifter af TAoT.

Carman Moore, medstifter af TAoT

Carman Moore — musiker, komponist og medstifter af TAoT.

Kreativ udfoldelse skaber personlig frihed og flow

TAoTs projekter henvender sig til alle, som længes efter mere personlig frihed, mere kreativitet, mere motivation og større flow i livet.

Vi arbejder med kreativ udfoldelse og kunstnerisk tilgang til håndtering af livskriser og smertefulde, traumatiske oplevelser.

  • personlig frihed
  • kreativitet
  • motivation
  • livsflow

Tværfagligt samarbejde

I TAoT samarbejder vi med professionelle kunstnere og faglige eksperter på sundhedsområdet.

Det er vores erfaring, at det tværfaglige samarbejde er frugtbart for alle parter, og at det er med til at skabe nye sansevækkende og virkningsfulde redskaber som supplement til eksisterende behandlingstilbud – målrettet mennesker, der lever med traumer, psykisk sårbarhed og psykisk lidelse.

The Art of Transformation Logo
Kunsten er med sin sanselige tilgang til menneskelig lidelse et sublimt redskab, der kan skabe resultater, som den eksisterende behandling ikke kan skabe alene.

Vores vision

I The Art of Transformation er visionen at bygge bro mellem metoder baseret på levede erfaringer, kunstpraksis og faglig ekspertviden.

Vi søger at supplere samfundets eksisterende behandlingstilbud i psykiatri og terapi med kunstens enestående redskaber til udvikling af sanselighed, perception og forståelse.

Det er på tide, at vi møder det traumeramte menneske med spørgsmålet: Hvad er der sket for dig — og ikke: Hvad er der galt med dig. 

Forandring med fokus på ressourcer

I the Art of Transformation lægger vi meget vægt på, at der er tale om en radikal ændring i kulturen.

En ændring som fordrer aftabuisering og langt bedre evne til at lytte — uden at skulle fikse.

En kulturændring der skaber positiv social forandring gennem fokus på ressource fremfor mangel.

Folkene bag

Lotte Arnsbjerg, stifter af TAoT

Stifter & kunstnerisk leder

Lotte Arnsbjerg

Carman Moore, medstifter af TAoT

Medstifter & komponist

Carman Moore

Kunstner, strategi & recovery

Kurt Kyed

Teknik & Scene

Malene Andreasen

Webdesigner & adfærdskonsulent

Henrik Arndal

Bestyrelsen

Formand

Heine Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Kim Tingleff Bruun

Bestyrelsesmedlem

Maja Ejrnæs

Bestyrelsesmedlem

Henrik Arndal

Bestyrelsesmedlem

Kurt Kyed

Strategi og formidling

Kunstnerisk vision

Trevor Davies

Trevor Davies er en rutineret byplanlægger. Trevor har produceret og kurateret mange internationale kunstfestivaler og har skabt et utal af kulturelle projekter i Danmark over de seneste 30 år.

Trevor bidrager med ekspertise og rådgivning vedrørende TAoT’s profil, kulturel udvikling og kunstnerisk formidling.

The Art of Transformation addresses the core quality of art as an amazingly effective way to open our  minds and hearts, something many people have said and experienced, but  no one previously has taken the step to openly engage with this in such a professional way.” (Trevor Davies)

PR og udbredelse

Christian Have

Christian Have er en af de mest betydelige stemmer i den offentlige debat omhandlende kunst og kultur i Danmark. Have Kommunikation har over tre årtier vokset sig stort og er Skandinaviens største kommunikationsbureau indenfor det kulturelle felt.

Christian har i årenes løb arbejdet med et utal af mennesker, fra upcoming artister til verdensstjerner. Han har desuden udgivet en lang række af bøger omhandlende kultur og kommunikation.

Christian bidrager med ekspertise og rådgivning til den overordnede linje i TAoT.

FO Aarhus, LAB partner, oplysning og vidensdeling

Torben Dreier

byen, som netop har købt den gamle journalist højskole.
Et uddrag af Torbens arbejdsopgaver: Udvikling af nye tiltag, nye projekter og nye arbejdsgrene, samt opsøgning af nye samarbejdspartnere.
Sparringspartner for projektledere vedr. undervisningens indhold og form samt vedr. projektets økonomi, regnskaber, administration og lokaler. Orientering af skolelederen og projektlederen om relevant lovgivning. Desuden er Torben tovholder og ansvarlig for gennemførelse af og regnskabsaflæggelse for EU-projekter med tilskud fra EU.Uden for FO-Aarhus har han f.eks. følgende tillidshverv:
Formand for Lokalradio/TV-nævnet i Aarhus, formand for Folkeoplysningssamvirket i Aarhus og næstformand for Folkeoplysningsudvalget i Aarhus.

LAB partner, sundhed og kultur

Kirsten Elkjær

Kirsten Elkjær er programleder for Kultur & Sundhed i Aarhus Kommune og ophavskvinde til kommunens nye strategi ’Kultur & Sundhedsplanen’. En plan, hvori Kirstens mere end 14 års erfaring inden for kulturområdet og både strategiske og konkrete hands-on erfaringer med alt fra udstillinger til udgivelser, kombineret med aktive netværk med kunstnere, med kommuner, regionale og internationale aktører er sat i spil. Med ’Kultur & Sundhedsplanen’ er Kirsten optaget af at bringe kreativitet og kultur ind i borgerens hverdag for at skabe sundhed og livsglæde gennem kultur. Kirsten var en af de gennemgående tovholdere for Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Siden 2010 har Kirsten været kulturkonsulent i Aarhus Kommunes Kulturforvaltning.

Kulturmetropolen, netværk og kultur

Eva Hjelms

Eva Hjelms er projektchef for “Et bedre liv med kultur”, som er Kulturmetropolens sundhedsindsats.Eva er uddannet Cand. Mag i Moderne Kultur og Kulturformidling. Hovedfokus i Evas arbejde de sidste 14 år har været hvordan kultur og kunst har en gavnlig effekt på både psykisk, fysisk og social sundhed. Eva har været kulturkoordinator i Helsingør Kommune gennem 10 år, og har udover det arbejde med såvel ungeområdet i Kulturmetropolen, som konsulent for Furesø Kommunes kulturpolitik proces, og har kæmpe erfaring med tværkommunale og regionale kultursamarbejder.Eva er desuden tilknyttet som ekstern censor på SDU og KU, og sidder i bestyrelsen for Helsingør Teater. Holder løbende oplæg og foredrag, samt skriver artikler om kultur og sundhedsfremme.

Arkitekt, rådgiver i kunst og formidling

Ebbe Harder

Arkitekt administrativ leder af Kunstakademiets akademiske adm. Studiechef, forskningschef, efteruddannelse.
Oprettelse af forlagsvirksomhed, udstillingsvirksomhed, koordinator for internationale samarbejder  på Nordisk,, Europæisk og Europæisk/Amerikansk samarbejde.

TAoT er vigtig, da kulturel forandring   og fornyelse er krumtappen for menneskelig og samfundsmæssig forandring.

Fagligt råd

Overlæge, stifter af FKMS, projekt samarbejde og rådgiver psykiatri området

Birgit Bundesen

Birgit er overlæge, psykiater og leder af projektet Foreningen Kunst og Mental Sundhed, arbejder sammen med bl.a danske forfattere og andre aktører indenfor kunst og dokumentation. Den kreative skrivning er valgt som kunstnerisk metode, fordi den har fokus på kunstnerisk gestaltning i en skriftlighed, der kræver en strukturering og eksternalisering af indre materiale, der efterfølgende kan deles med andre. Qua denne kan etableres en form for refleksiv distance, der både muliggør en personlig spejling, men også muligheden for at dele ens skriftprodukt med andre. Fokus er på kunstnerisk formgivning og ikke på psykologisk eller autobiografisk konfliktmateriale. Hypotesen er at den kunstneriske formsans i sig selv kan facilitere refleksive processer der kan opleves som befriende.  The Art of Transformation og Foreningen Kunst og Mental Sundhed har indgået samarbejde i flere kunstneriske projekter målrettet unge i psykiatrisk behandling, bl.a et procesforløb med bandet Marshall Cecil for unge psykiatriske patienter: Empowerment Psych!

Formand DPF, facilitator og projekt samarbejde

Pia Clementsen

Pia er formand for Dansk Psykoterapeutforening og psykoterapeut MPF, cand.phil i litteraturhistorie. Pia er en af TAoTs faste facilitatorer ved publikums samtaler efter forestillinger med Pigen Under Vandet og i debatpaneler på Transformation Lab og online arrangementer. Dansk Psykoterapi Forening og TAoT indgår samarbejde på flere områder i fremtidige planlagte aktiviteter, og Pias mange års erfaring med terapi og dybe kendskab til mennesker og smertefulde traumer er en kæmpe force i TAoTs arbejde. Pia er desuden involveret i Lotte Arnsbjergs litterære version af Pigen Under Vandet, som udkommer i bogform sidst på året.

Lektor KBH universitet, sundhedsområdet og projekt samarbejde

Jeanette Bresson Ladegaard Knox

Jeanette er filosof, forsker, forfatter samt lektor i medicinsk etik og sundhedsfilosofi på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.Jeanette har i mange år arbejdet teoretisk og praktisk i grænselandet mellem filosofi og medicin. Jeanette er i sær optaget af menneskelige dramaer og filosofiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med alvorlig sygdom og andre kriser. Dette arbejde drager inspiration fra scenekunsten, praktisk filosofi (filosofi som livskunst og dialogisk praksis) og narrativ medicin (kunst som dannende for lægens arbejde med patienter). Jeanette har en Ph.d. i sundhedsfilosofi, mag.art. i filosofi og bifag i teatervidenskab, og har udgivet flere bøger (non-fiktion såvel som fiktion), redigerede antologier, oversat bøger og udgivet talrige artikler i internationale tidsskrifter. Jeanette har tidligere arbejdet som dramaturg i en amerikansk teatergruppe i Paris.

RÅDGIVNING OG NETVÆRK TRAUME OG PSYKIATRI OMRÅDE

Cæcilie Böck Buhmann

Cæcilie Böck Buhmann er speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende eksperter i behandling af PTSD. Cæcilie har omfattende erfaring med behandling af følgerne af psykiske traumer. Cæcilie har bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer i mere end 10 år og underviser andre fagprofessionelle i emnet, bl.a. psykiatere, psykologer og psykoterapeuter.
Cæcilie er uddannet i kognitiv adfærdsterapeutisk psykoterapi samt integral psykoterapi og er medlem af Psykoterapeutforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab. Cæcilie er desuden virksomhedsansvarlig læge.

PSYKOTERAPEUT, GRUPPE ANALYTISK SELSKAB, FACILITATOR, PROJEKTSAMARBEJDE, NETVÆRK

Helle Knudsen

Helle Knudsen er ansat ved Psykiatrisk Center Region Hovedstaden, og er gruppeterapeutisk uddannet med over 25 års erfaring i gruppe terapi og styring af diverse grupper, bla. både kvinder og mænd udsat for overgreb i barndommen, individuel terapi og traume terapi. Helle er med i SOB gruppen under Region Hovedstaden, som arbejder med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen, og har udover sit arbejde i regionen også egen praksis.

Kunstnerisk advisory board

Museum Direktør, M.A. Fonden Museum Ovartaci

Mia Lejsted

Uddannet: Keramiker fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding, cand.mag. i kunsthistorie og informationsvidenskab (Aarhus Uni. 2003)

Mia Lejsted og Museum Ovartaci har indledt samarbejde med The Art of Transformation fordi projektets indsats harmonerer med museets visioner om at aftabuisere psykiske lidelser gennem kunsten, og at sætte fokus på hvordan kunst og kreativitet har betydning for det menneskelige sind og det hele menneske.
Museum Ovartaci deler og støtter TAoTs fokus på – og ikke mindst forståelse for – værdiskabelse i samspillet mellem kunst og sundhedsfremme, og Mia Lejsted vil i det omfang dette er muligt indtage en rolle som lokal medvært ved arrangementer i Aarhus og omegn, – således at vi efterfølgende kan være med til at forankre og videreføre indsigter fra processen.

ASPIRANTERNE, RÅDGIVER

Allan Klie

Allan er er uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater samme årgang som Lotte Arnsbjerg, og er nu stifter og direktør af Fonden Aspiranterne med mange års erfaring i projektudvikling og ledelse, bl.a som kunstnerisk leder af musikteatret PLEX og som koordinator for Askov Fonden. Allan er en ægte ildsjæl og brænder især for solide virkningsfulde indsatser for sårbare unge, og vi er derfor meget glade for at have Allan ombord i det kunstneriske Advisory Board.

NETVÆRK KUNST OG UDVIKLING

Siri Haff Facchini

Siri Haff Facchini er Kunstnerisk leder af Sanseværk, Cantabile 2 for børn og unge samt Idémager, projektdesigner, udvikler, underviser. Siri vil i samarbejde med Lotte Arnsbjerg og Maja Ejrnæs udvikle metoder og procesforløb til TAoTs aktiviteter, herunder Transformation Lab, Transformation Metode og Transformation Proces. Nullo Facchini, stifter og leder af Cantabile2, vil assistere som konsulent på udviklingsforløbet.  

NETVÆRK PRESSE OG UDVIKLING

Kristen Bjørnkjær

Kristen Bjørnkjær er forfatter, digter og journalist. Kristen har i mange år været kulturredaktør på Information, og kender derfor kulturbranchens dynamikker indefra. I TAoT bidrager Kristen med ekspertise og rådgivning indenfor litteratur, partnerskaber, deltagere og tidens trends.
”The Art of Transformation er et kvalificeret forsøg på at forene et usædvanligt engagement i interpersonelle relationer med et kunstnerisk udtryk”.  (citat Kristen Bjørnkjær)

Mød vores samarbejdspartnere

Få seneste

nyt fra TAoT

Få besked så snart billetsalget starter

Vi skal lige have de sidste ting på plads før vi kan åbne for billetsalget. Så skriv dig på listen og vær blandt de første der får besked.

Tak for din interesse. Du modtager en e-mail, så snart vi åbner for billetsalget.